Spørsmål om kundekjennskap

Når vi har sikkerstilt at du har levert informasjonen vi trenger, overføres pengene til din konto.

Forklaring PEP

Hva er en PEP?
En politisk eksponert person (PEP) innebærer at man:

  • Har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i en stat
  • Har eller har hatt en stilling i ledelsen av en internasjonal organisasjon (f.eks. FN, NATO, WTO)

Med en viktig offentlig funksjon i en stat menes statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, medlem av nasjonalforsamling, dommere enten Høyesterett eller konstitusjonelle domstoler eller andre lignende organer på et høyt nivå. Det menes også høytstående tjenestemann i revisjonsmyndigheter, styremedlemmer i sentralbanker, ambassadører, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang samt personer som er medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak.

Hva er nær familiemedlem til en PEP?
Med nær familiemedlem menes ektefelle, registrert partner, samboer, barn og barns ektefelle, registrert partner, samboer samt forelder.

Hva er kjent medarbeider til en PEP?
Med kjent medarbeider menes en person som felles med en PEP, eier eller utøver kontroll over et selskap, en person som på en annen måte har eller har hatt nær forbindelse med en PEP (det behøver ikke å være forretningsforbindelse) eller en person som alene eier eller utøver kontroll over et selskap som egentlig ble dannet til fordel for en PEP.