Kunde som shopper

For deg som allerede er kunde hos oss

Vi vet at god service er en av de viktigste årsakene til at man blir værende som kunde. Derfor legger vi stor vekt på hver eneste kundekontakt

 • Tilleggslån

  Tilleggslån

  Som god kunde med et veldrevet lån tilbyr vi deg enkelt å søke om en forlengelse av ditt eksisterende lån. Du betaler ingen ny etableringsgebyr og kan søke om et lånebeløp på totalt 500.000 kr, inklusive ditt nåværende lån.

  Det eneste kravet for å søke er at du har utført minst 3 månedsbetalinger på rad.

  Søk om tilleggslån

  Søknaden er ikke bindende og alle detaljer rundt ditt nye lån kan du ta stilling til når du får ditt nye tilbud. For raskest prosess velger du å signere elektronisk med Bank ID. Rentesatsen baseres på lånets størrelse og kredittvurderingen av hver søknad, derfor kan renten på ditt nye totale lån endres. 

  Har du mottatt en kode i din månedlige faktura eller i et tilbud, fyller du i den nedenfor, hvis ikke krysser du i ruten for at du savner kode.

 • Til øverst på siden
 • Betalingsfri måned

  Betalingsfri måned

  Du kan søke om opptil to betalingsfrie måneder per år, men ikke etter hverandre. Denne servicen kan du benytte når du har vært kunde i tre måneder og de seneste tre innbetalingene har blitt gjort i henhold til tilbakebetalingsplanen. Søknad om betalingsfri må sendes inn dagen før forfallsdato. Om du betaler via Avtalegiro, må du meddele oss senest den 20. i ønsket måned.

  Når du benytter en betalingsfri måned, legges renter og gebyr til gjelden. Løpetiden holdes konstant og dermed vil ditt månedsbeløp bli noe høyere. Etter at vi har mottatt og behandlet søknaden sender vi deg et svar.

  Søk om betalingsfri måned
  Betalingsfri måned ønskes i*
 • Til øverst på siden
 • Betalingsforsikring

  Betalingsforsikring

  Nordax Betalingsforsikring er en frivillig forsikring som kan hjelpe deg med månedsbetalingene på ditt Nordax lån dersom du skulle bli sykmeldt (minst 50 %) eller arbeidsledig. Ved dødsfall kan forsikringen dekke gjelden med opptil 410.000 kr.

  Les mer og søk her

  Utnytt din forsikring

  For å levere en skademelding kan du gå inn på AXAs side hvor du kan melde krav eller du kan kontakte AXA på telefon 800 37 500. Ønsker du å levere skademeldingen per post laster du enkelt ned en av blankettene nedenfor og sender den utfylte blanketten til forsikringsselskapet AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo.

  Avslutte din forsikring

  Forsikringen gjelder i en måned av gangen og fornyes automatisk dersom den ikke sies opp eller opphører i henhold til forsikringsvilkårene. Vil du si opp din Betalingsforsikring skriver du til oss eller kontakter oss via telefon, så sender vi deg en blankett. 

  Du har også angrerett, som gjør at du kan si opp forsikringen muntlig eller skriftlig innen 30 dager fra den ble tegnet. 

  Opphør av forsikring

  Forsikringen gjelder i en måned av gangen og fornyes automatisk dersom den ikke sies opp eller opphører i henhold til forsikringsvilkårene.

  Forsikringsdekningene ved sykemelding, arbeidsledighet og sykehusopphold opphører når du fyller 67 år eller tidligere dersom du går fra arbeidsinntekt til noen form for pensjonsytelse. Dekningen som gjelder ved dødsfall opphører senest når du fyller 70 år.

  For fullstendig informasjon om når forsikringen opphører, les mer i Vilkår Betalingsforsikring

 • Til øverst på siden
 • Få en lavere månedskostnad när du forlenger din nedbetalingstid

  Få et lavere månedsbeløp når du forlenger din nedbetalingstid

  Ved å forlenge din nedbetalingstid får du et lavere månedsbeløp. Lavest mulige månedsbeløp er på 150 kr, og en av låntagerne må være under 75 år når lånet skal være ferdig nedbetalt. Tenk imidlertid på at den totale kostnaden for lånet blir noe høyere når du forlenger nedbetalingstiden.

  Lavere månedsbeløp

  Du kan søke om ulik nedbetalingstid avhengig ditt lånebeløp.
  Lånebeløp mindre enn 30 000 kr: opp til 8 år
  Lånebeløp 30 000 - 299 000 kr: opp til 12 år
  Lånebeløp 300 000 - 500 000 kr: opp til 15 år

 • Til øverst på siden
 • Avtalegiro

  Avtalegiro

  Avtalegiro forsikrer deg om at dine betalinger alltid blir betalt i tide. Vi trekker det avtalte beløpet fra din konto den 28. hver måned. Om den dagen faller på en helligdag foretas trekket på nærmeste hverdag før den 28. Skulle det av noen anledning ikke fungere å trekke penger fra din konto, informerer vi deg umiddelbart slik du kan overholde betalingsfristen. Du kan bestille blankett via oss eller kontakte din bank direkte.

  Bytt til avtalegiro
 • Til øverst på siden
 • Innskudd til din konto

  Innskudd til din konto

  Innskuddene gjøres til vårt bankkontonummer 6005.06.03523, som KID-nummer angir du ditt Nordax kontonummer. Kontonummeret finner du på kontobeviset og annen korrespondanse. Du kan totalt sette inn 850.000 kr hos oss, når vi har fått ditt innskudd sender vi deg en bekreftelse.

  Innskuddsgarantien garanterer for de penger du har satt inn, inklusive renten fram til garantien utløses. Maksimal erstatning gjelder opp til 950.000 SEK. Pengene utbetales av Riksgälden innen 7 arbeidsdager fra innskuddsgarantien inntrådte.

 • Til øverst på siden
 • Gjøre uttak

  Gjøre uttak

  For enklest og raskest prosess fyller du ut blanketten og velger elektronisk signering. En link og instruksjoner sendes til din e-postadresse i løpet av ett par minutter, linken er gyldig i en uke.

  Har du ikke BankID fyller du ut blanketten og får den hjemsendt for signering. Bor du utenlands og ikke har BankID må du laste ned blanketten nedenfor og sende det signert til oss. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon som førerkort, bankkort eller pass om du ikke har sendt det til oss tidligere.

  Pengene blir overført til ditt utbetalingskontonummer innen fire bankdager fra vi har mottatt en korrekt utfylt blankett. Du får en bekreftelse via post. Om du har flere sparekontoer hos oss og ønsker å flytte beløpet til en av dine andre kontoer, oppgir du dette på blanketten.

  Fyll ut uttaksblanketten
  Uttaget ønskes overført til:*
  Jeg ønsker å signere*
 • Til øverst på siden
 • Endre utbetalingskonto

  Endre utbetalingskonto

  Vil du heller laste ned blanketten, kan du gjøre det under.

  Om du endrer din utbetalingskonto i sammenheng med at du foretar uttak eller avslutter kontoen, gjør vi av sikkerhetsmessige årsaker endringen dagen før vi foretar utbetalingen. Du får en bekreftelse via post når vi har mottatt din forespørsel.

  Fyll ut endringsblanketten
 • Til øverst på siden
 • Informasjon om saldo og rente

  Informasjon om saldo og rente

  Vil du vite hvor mye dine penger har vokst?  I midten av januar sender vi beskjed om forrige års renteberegning. Nordax forbeholder seg retten til å gi opplysninger om innestående beløp på inskuddskonto til skattemyndighetene i Sverige og Norge.

  Om du ønsker beskjed om din sparing på andre tider av året, fyll inn dine opplysninger nedenfor så sender vi en kontoutskrift. Vi kan også hjelpe deg om du ringer eller mailer. Aktuelle renter og rentehistorikk finner du nedenfor.

  Rentehistorikk

  Bestill kontoutskrift
 • Til øverst på siden
 • Avslutte konto

  Avslutte din konto

  Har du valgt å signere med BankID, sender vi en e-post med en link i løpet av ett par minutter. Linken er gyldig i en uke. I annet fall sendes blanketten til din bostedsadresse.

  Har du ikke BankID fyller du ut blanketten og får den hjemsendt for signering. Bor du utenlands og ikke har BankID må du laste ned blanketten nedenfor. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon som førerkort, bankkort eller pass om du ikke har sendt det til oss tidligere.

  I forbindelse med at kontoen avsluttes vil saldo inklusive påløpte renter utbetales i henhold til ditt ønske. Vi sender en bekreftelse via post og overfører pengene innen fire bankdager fra vi har mottatt en korrekt utfylt blankett. Årets innskuddsrenter rapporteres til Skatteetaten per 31. des.

  Fyll ut blanketten for avslutt
  Min saldo inkludert rente ønskes overført til:*
  Jeg ønsker å signere*