Hvordan organisere økonomien i bonusfamilien

Det er ikke alltid helt åpenbart hvordan man skal løse det med felles økonomi i en bonusfamilie. Skal partneren med flest barn betale mer, eller bør den som tjener mest betale mer enn den andre? Er det bedre å dele likt? Det aller viktigste er at temaet blir snakket om, slik at man kan enes om en løsning. Her er tre tips til hvordan dere kan organisere økonomien avhengig av situasjonen.

Hvordan ser den økonomiske situasjonen deres ut?

En god start er å legge alle kort på bordet og gå gjennom begges økonomiske situasjon. Da blir det lettere å bestemme hvordan dere skal legge opp felles økonomi.

Ting dere bør snakke om, kan være:

 • inntekt
 • eventuelle lån
  forsikringer
 • utgifter til barnas aktiviteter
 • hvordan barnas utgifter skal deles med eksen
  andre faste utgifter

Neste skritt er å lage et felles budsjett og bli enige om hvordan dere skal fordele utgiftene dere imellom.
Bestem hvordan dere vil fordele utgiftene

 1. Dele likt – uansett antall barn og inntekt
  Har dere like mange barn fra før når dere flytter sammen, kan det være enklest å dele likt på de felles utgiftene. Eller hvis en av dere ikke har barn, men tjener betydelig mer, kan det likevel jevne seg ut. Tanken er at det skal bli så likt som mulig.

 2. Dele utgiftene ut fra hva dere tjener
  Hvis dere har svært ulik inntekt, kan det være en løsning å dele på utgiftene ut fra hva dere tjener. Hvis en av dere tjener 30 % mer, skal hen også bidra med 30 % mer til de felles utgiftene, der utgiftene for alle barn i bonusfamilien er regnet med.

 3. Betale for deres egne barns utgifter
  Et annet alternativ er at den aktuelle forelderen betaler for sine egne barns utgifter. Det kan bli litt omstendelig, siden dere må ta vare på alle kvitteringene. En enklere løsning kan være å dele likt på felles utgifter som mat, strøm og forsikring, men at hver enkelt betaler klær, fornøyelser og fritidsaktiviteter for sine egne barn.

Barna skal føle at det er rettferdig

Uansett hvordan dere velger å organisere økonomien, er det viktig at barna opplever det som rettferdig. Mange av oss som har søsken, kan nok kjenne oss igjen i dette – det må være millimeterrettferdighet. Snakk om hvordan dere ser på pris og antall bursdagsgaver, størrelsen på ukepengene osv. Det kan være store forskjeller i ulike familier, og nå bør det være likt uansett hvem sine barn det er – nå er dere jo EN familie. Hvis det er stor aldersforskjell, kan ukepengene selvsagt være av ulik størrelse. I så fall er det viktig å forklare hvorfor det er slik, at f.eks. 15-åringen får en annen sum enn 8-åringen.

Emneknagger: Personlig økonomi
Kopier lenke: