Slik sparer du til barna dine

Mange foreldre sparer til barna sine ved å åpne en sparekonto i sitt eget navn, eller i barnets navn. Uansett kommer sparingen til å være til utrolig stor hjelp for barnet senere i livet. Det kan dreie seg om å spare til en egenandel slik at barnet kan kjøpe bolig og flytte hjemmefra i fornuftig alder, eller en buffer barnet kan dra nytte av når det fyller 18.

Hvem kan åpne sparekonto?
Foreldre eller foresatte kan åpne en sparekonto for en mindreårig. Hos oss i Nordax Bank må den foresatte fylle ut en blankett og vedlegge ID-dokumenter for å åpne en konto, og så er det bare å begynne å spare.

Hvem disponerer barnets sparekonto?
Hvis den foresatte har åpnet en sparekonto i sitt eget navn, men sparer til barnet sitt, disponerer den foresatte kontoen etter eget ønske. Da er det opp til den foresatte når vedkommende vil gi pengene til barnet. I slike tilfeller er det bra om det eksisterer et testamente eller en avtale som tydelig angir barnet som mottaker av pengene hvis den foresatte ikke kan overføre dem.

Hvis den foresatte åpner en konto i barnets navn, er det vanlig at disponeringen av kontoen overføres til barnet når det har fylt 18 år. Den foresatte er altså ansvarlig til barnet er myndig.

Hvordan sparer jeg til barn eller barnebarn?
Det mange gjør er å spare hele eller deler av barnetrygden på en sparekonto. Hvis du hver måned overfører et beløp til for eksempel vår Sparekonto medrente, blir det mye penger den dagen barnet er myndig – og en svært god start på voksenlivet. Suppler med annen sparing, så har barna sitt på det tørre før de en gang er voksne.

Nordax har en av markedets beste renter på vårt sparekonto, perfekt for deg som vil begynne å spare til barna dine.

Test sparekalkulatoren vår her

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har andre spørsmål. Lykke til med sparingen!

 

 

 

 

Kopier lenke: