Om Betalingsforsikring

 • Betalingsforsikring

  Betalingsforsikring

  Nordax Betalingsforsikring er en frivillig forsikring som kan hjelpe deg med månedsbetalingene på ditt Nordax lån dersom du skulle bli sykmeldt eller arbeidsledig. Ved dødsfall kan forsikringen dekke gjelden med opptil 410 000 kr.

  Hva dekker din betalingsforsikring

  Forsikringen kan betale dine månedsbeløp for ditt lån hos Nordax ved:

  • Sykemelding (100 %) som følge av sykdom eller ulykke
  • Ufrivillig arbeidsledighet (ved 100 % og gjelder ikke selvstendig næringsdrivende)  
  • Sykehusinnleggelse på grunn av sykdom eller skade (gjelder bare for selvstendig næringsdrivende)
  • Dødsfall (din gjeld kan da dekkes med opptil 410 000 kr)

  Forsikringen kan benyttes om du har vært 100 % sykemeldt eller 100 % arbeidsledig i mer enn 30 dager og dekker den månedlige kostnaden for ditt lån med maksimalt 10 000 kr per måned, i opptil 12 måneder per skadetilfelle. Forsikringen gjelder også med retroaktiv virkning for de første 30 dagene av sykemeldingen. Ved dødsfall kan den resterende gjelden og påløpte renter dekker med maksimalt 410 000 kr. For fullstendig informasjon om begrensninger og unntak, les mer i Vilkår Betalingsforsikring.

  Noen viktige unntak

  Forsikringen gjelder f.eks. ikke i følgende situasjoner:

  • Sykemelding eller sykehusinnleggelse som starter innen 30 dager fra forsikringens startdato
  • Arbeidsledighet/permittering som følge av varsel eller oppsigelse, som enten er frivillig eller som du har blitt informert om innen 90 dager fra forsikringens startdato
  • Dersom du ikke har hatt sammenhengende arbeid i en periode på 12 måneder forut for arbeidsledigheten/permitteringen
  • Sykemelding p.g.a. ryggsmerter og psykiske lidelser, som ikke er påvist av relevant spesialistlege
  • Selvstendig næringsdrivende omfattes av erstatning ved sykehusinnleggelse, men omfattes ikke av arbeidsledighetsdekningen

  For fullstendig informasjon om begrensninger og unntak, les mer i Vilkår Betalingforsikring.

  Hva koster Betalingsforsikringen

  Månedskostnaden for forsikringen er 9,5 % av ditt månedsbeløp. Det innebærer at om du har et månedsbeløp på 1 000 kr på ditt lån, så vil forsikringen koste 95 kr pr mnd. Dersom forsikringen skal gjelde både hovedlåntaker og medlåntaker er premien
  9,5 % per person. Medlånetaker er dekket på lik linje med hovedlånetaker dersom begge har kjøpt forsikring. Se beskrivelse av dekninger som inngår i forsikringen over.


  Forsikringspremien betales etterskuddsvis per måned, og betales sammen med månedsbetalingene på lånet.

   

  For å tegne Betalingsforsikring
  • Du har ett Nordax lån
  • Du har fylt 18, men ikke 65 år, og er bosatt i Norge
  • Du er fast ansatt og jobber minimum 16 timer i uken eller er selvstendig næringsdrivende
  • Du har ikke kjennskap om forestående permittering eller arbeidsledighet
  • Du er helt frisk og fullt arbeidsfør, uten kjennskap om sykdom eller symptomer siste 12 måneder, eller om eksisterende sykdom, symptomer eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet
  • Du har ikke fått diagnose eller behandling for sykdom/skade som kan påvirke din arbeidsførhet
  Hvem er forsikringsgiveren

  Nordax Betalingsforsikring markedsføres i samarbeid med forsikringsselskapet AXA. AXA er kjennetegn på selskapene Financial Assurance Company Limited (FACL), Financial Insurance Company Limited (FICL) og Financial Insurance Group Services Limited. Hvert selskap er registrert i Storbritannia, med registrert adresse Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5HR. Ved skademelding eller spørsmål angående en klage kontakter du forsikringsselskapets norske kontor på telefon 800 37 500 eller på adresse AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo.

   

  Tegne Betalingsforsikring

  Fyll inn opplysningene under og klikk på "Tegne Betalingsforsikring". Vi anbefaler deg å skrive ut og lagre informasjonen i dokumentene nedenfor. Du vil få tilsendt forsikringsbevis- og vilkår i posten i løpet av få dager fra at din søknad er innvilget og forsikringen aktivert.

  Dersom du allerede er lånekunde hos oss vil vi behandle din søknad med en gang. Dersom du ikke allerede er lånekunde, behandler vi din søknad først når lånet er utbetalt. Det er da viktig at du kontakter oss dersom din helsestatus eller arbeidssituasjon har endret seg under saksbehandlingstiden.

  Dersom dere er to på lånet og begge ønsker å tegne Nordax Betalingsforsikring, behøver dere sende inn en søknad per person.