Betalingsforsikring og Livsforsikring – Boliglån

Hva er betalingsforsikring og livforsikring?

Vår Betalingsforsikring er en frivillig forsikring som vil være med å dekke dine låneutgifter om du skulle bli syk eller arbeidsledig med opptil kr. 15 000. Ved død kan Livforsikringen betale gjelden din med opptil 4 000 000 kroner. Forsikringen består av to deler: Betalingsforsikringen dekker sykdom og arbeidsledighet og Livforsikringen gir dekning ved død. Forsikringene kan kjøpes hver for seg.

Forsikringene kan tegnes hver for seg. Du kan derfor velge å kun kjøpe en eller begge to.

Les mer om forsikringene her:

  • Informasjonsdokument IPID

Nye kunder, kan kjøpe forsikringen i forbindelse med søknad om boliglån.

Tidligere versjoner:

Hva er betalingsforsikring og livforsikring?

Vanlige spørsmål om betalingsforsikring

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank