Åpenhetsloven

Om Åpenhetsloven

NOBA Bank Group AB (publ) (”NOBA”) og dets varemerker, inkludert Bank Norwegian, er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven). Loven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også ved skriftlig forespørsel rett til å få innsikt i hvordan virksomheten håndterer dette (informasjonsplikt).

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom selskapets verdikjede er viktig for NOBA, og vi har høyt fokus på å sørge for at disse rettighetene blir respektert gjennom vårt daglige virke.

Aktsomhetsvurderinger

NOBA jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold knyttet til våre aktiviteter, og vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med både Åpenhetslovens krav og i tråd med vår Bærekraftpolicy.

Resultatene av NOBAs aktsomhetsvurderinger er offentliggjort i en redegjørelse som du finner her (på engelsk).

Rett til informasjon

Informasjonsplikten gjelder fra og med lovens ikrafttredelse, og innebærer at det skal være mulig for enhver å be om generell informasjon og informasjon knyttet til særskilte varer eller tjenester. Henvendelser i dette henseende kan rettes til press@noba.bank.

Kontakt
Oliver Hofmann
Head of Communication & ESG at NOBA Bank Group AB (publ)
press@noba.bank

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank

Vi bruker cookies

Vi bruker cookies for at nettsiden skal fungere og for å gi deg en god opplevelse. Med cookies vil vi også å kunne se hvordan nettsiden brukes og tilpasse innhold og markedsføring personlig til deg som besøkende. Gjennom bruk av cookies behandler vi dine personopplysninger og noen tredjeparts-cookies gjør at informasjon deles med tredjeparter. Du kan velge innstillingene selv og endre dem når som helst nederst på nettsiden eller i nettleseren.

Les mer i vår policy for informasjonskapsler

Tilpass informasjonskapsler