Deregistration

Vil du ikke motta vår

markedsføring?

Gjennom å avregistrere deg fra våre utsendelser, sier du nei til vår adresserte markedsføring.

Ingen mer reklame i postkassen takk

Fyll ut informasjonen nedenfor, så kan vi sperre deg for fremtidig utsendelse. Sperrelisten deles bare med vår partner. Vi ber deg ha forståelse for at du fortsatt kan få tilsendt tilbud i et par uker etter din avmelding. Årsaken til dette er at noen brev er satt i produksjon før reklamesperren ble meldt inn.