Vil du ikke motta adresserte reklame?

Ved å registrere navn og adresse her, sier du nei til vår adresserte reklame og vår leverandør stopper eventuelle utsendelser til deg.

Stopp adressert reklame fra oss i postkassen takk

Fyll ut informasjonen under, så kan vi sperre deg for eventuelle fremtidige utsendelser. Sperrelisten deles bare med vår leverandør Iper Direkte AS. Vi ber deg ha forståelse for at du fortsatt kan få tilsendt adressert reklame et par uker etter din registrering her. Årsaken til dette er at produksjonen av reklamen kan være gjort før reklamesperren ble registrert her.

 Stopp adressert reklame fra oss i postkassen takk

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank