Spar penger

– til fremtidige ideer, prosjekter eller opplevelser. Hos oss får du en sparerente opptil 4,85%.

Sparekontoer i Nordax, en del av NOBA Bank Group AB (publ), er omfattet av den svenske innskuddsgarantien iht. beslutning fra den svenske Riksgälden. Du har rett til kompensasjon for dine totale innskudd på inntil 1 050 000 SEK. Kompensasjonen gjelder per kunde og institutt. Din innskuddsgaranti gjelder derfor i kredittinstitusjonen NOBA Bank Group AB (publ), uavhengig av om du har sparekonto gjennom merkevarene Nordax eller Bank Norwegian. Hvis du har en konto som du deler med en annen kontoinnehaver, telles hver person for seg. Erstatningen påvirkes ikke av om du har gjeld til banken. I tillegg til dette beløpet kan kontohavere i henhold til loven og under visse forutsetninger motta kompensasjon for visse innskudd som kan henføres til spesielt angitte hendelser, for eksempel salg av en privat bolig, med maksimalt 5 millioner SEK. Riksgälden skal stille kompensasjon til rådighet for deg innen 7 virkedager fra den dagen banken ble slått konkurs eller Finansinspektionen besluttet at garantien skulle tre i kraft.

Fastrentekonto 1 år

Rente 4,70%

 • Innskudd mellom kr 10 000 og kr 2 000 000

 • Du vet allerede fra start hva du får ved bindingstidens utløp

 • Ingen skjulte gebyrer

Fastrentekonto passer for deg som vil spare langsiktig med høy innskuddsrente. Bindingstid på 1 år gir en rente på 4,70 % p.a. Renten er fast, så du kan forutsi nøyaktig hvor fort sparepengene vil vokse.


Åpne konto
Regn med sparepengene din

Fastrentekonto 2 år

Rente 3,65%

 • Innskudd mellom kr 10 000 og kr 2 000 000

 • Du vet allerede fra start hva du får ved bindingstidens utløp

 • Ingen skjulte gebyrer

Fastrentekonto passer for deg som vil spare langsiktig med høy innskuddsrente. Bindingstid på 2 år gir en rente på 3,65 % p.a. Renten er fast, så du kan forutsi nøyaktig hvor fort sparepengene vil vokse.

Sparekonto

Rente 4,20%

 • Innskudd mellom kr 0 og kr 2 000 000

 • Ubegrenset antall uttak

 • Ingen skjulte gebyrer

Vår Sparekonto har flytende rente. Renten på innskuddet ditt beregnes ut ifra faktisk antall innskuddsdager og baseres på et år med 365 dager. Opptjent rente godskrives kontoen din ved årsslutt eller når kontoen avsluttes.

Sparekonto Smart

Rente 4,85%

 • Innskudd mellom kr 0 og kr 2 000 000

 • 2 gebyrfrie uttak per kalenderår*

 • Ingen skjulte gebyrer

Sparekonto Smart er en sparekonto med flytende rente som passer for deg som ønsker høy sparerente allerede fra første krone. Kontoen har ingen minimumsbeløp, og du har to gebyrfrie uttak per kalenderår* Du kan bare ha en aktiv Sparekonto Smart om gangen.

Nordax - et varemerke fra NOBA Bank Group AB (publ)

Etter navneendringen i juni 2023 er Nordax Bank et varemerke fra NOBA Bank Group AB (publ). NOBA Bank Group AB (publ) er en nordisk spesialistbank hvor våre tre varemerker; Nordax Bank, Bank Norwegian og Svensk Hypotekspension er inkludert.

NOBA Bank Group AB (publ) tilbyr også spareprodukter under varemerket «Bank Norwegian» Vilkår og innskuddsgarantiordning kan variere mellom de spareprodukter som tilbys under hvert varemerke.

Innskuddsgarantien for sparekontoene er basert på totalbeløpet du har hos NOBA Bank Group AB (publ), uansett om det er gjennom en sparekonto som tilbys fra «Bank Norwegian» -varemerket eller fra «Nordax Bank» -varemerket. Har du innskudd hos NOBA Bank Group AB (publ) som overstiger SEK 1 050 000 totalt, ta kontakt med vår kundetjeneste for å diskutere din situasjon.

Les mer om NOBA og våre varemerker på: www.noba.bank

Regn med sparepengene din

Åpne konto
Da har din sparekonto vokst med
kr 68 519
Genomsnittlig rente
4,20 %
Da har din sparekonto vokst med
kr 80 157
Rente
4,85 %
Da har din sparekonto vokst med
kr 14 100
Rente
4,70 %

Spare mellom kr 10.000 og opp til kr 2.000.000 med rente inntil 4,70%.Den kapitalen som du ønsker å spare blir låst i den valgte bindingstiden og betales til din likviditetskonto etter utløpet av bindingstiden. Din likviditetskonto opprettes automatisk når du etablerer en fastrentekonto. Dersom du etablerer en fastrentekonto, er denne tilgjengelig for innskudd åpningsdagen og de 5 påfølgende bankdagene. Bindingstiden starter dagen etter siste dag for innskudd. Avsluttes kontoen innen bindingstiden er utløpt, vil kontoen bli belastet med et uttaksgebyr på 2% av uttaksbeløpet.


Vanlige spørsmål om vår sparekonto

 Åpne sparekonto hos oss

Åpne sparekonto hos oss

Det er trygt og enkelt å åpne en sparekonto hos oss. Fyll inn søknadskjemaet over og signer med BankID.

Hvis du vil åpne en ekstra sparekonto, gjør du prosedyren på nytt. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å opprette en sparekonto i innlogget modus.

For å flytte penger fra en kapitalkonto til en sparekonto, må du først opprette en sparekonto. Deretter kan du overføre innestående beløp fra kapitalkontoen direkte til den nye sparekontoen din.

Våre kontoer har blitt godkjent av den svenska Riksgälden, og omfattes av statlige innskuddsgarantien(Sv. Insättningsgaranti).

Informasjon om BankID

Informasjon om fjernsalg

Rentehistorikk

Alminnelige vilkår

Trygg sparing

Våre sparekontoer gir deg bra rente, har ingen etableringsgebyr, og du kan sette in opptil 2.000.000 kroner. Våre kontoer har blitt godkjent av den svenska Riksgälden, og omfattes av statlige innskuddsgarantien(Sv. Insättningsgaranti).

Sparekonti i Nordax er omfattet av den svenske innskuddsgarantien iht. beslutning fra den svenske Riksgälden. Du har rett til kompensasjon for dine totale innskudd på inntil 1 050 000 SEK. Kompensasjonen gjelder per kunde og institutt. Din innskuddsgaranti gjelder derfor i kredittinstitusjonen NOBA Bank Group AB (publ), uavhengig av om du har sparekonto gjennom merkevarene Nordax eller Bank Norwegian. Hvis du har en konto som du deler med en annen kontoinnehaver, telles hver person for seg. Erstatningen påvirkes ikke av om du har gjeld til banken. I tillegg til dette beløpet kan kontohavere i henhold til loven og under visse forutsetninger motta kompensasjon for visse innskudd som kan henføres til spesielt angitte hendelser, for eksempel salg av en privat bolig, med maksimalt 5 millioner SEK. Riksgälden skal stille kompensasjon til rådighet for deg innen 7 virkedager fra den dagen banken ble slått konkurs eller Finansinspektionen besluttet at garantien skulle tre i kraft.

Les mer om svenske inskuddsgarantien
Trygg sparing

Avklaringer

Tilbake

* To (2) gebyrfrie uttak per kalenderår tillates. Ytterligere uttak medfører at kontoinnehaveren belastes et uttaksgebyr på for øyeblikket 2,00 % av uttaksbeløpet. Uttaksgebyret vil bli belastet kontosaldoen dersom saldoen på kontoen etter uttaket, men før uttaksgebyret er belastet, utgjør et beløp som minst tilsvarer uttaksgebyret. Dersom saldoen på kontoen er lavere, vil uttaksgebyret i sin helhet belastes uttaksbeløpet.

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank