Spare penger

til fremtidige ideer, prosjekter eller opplevelser og ønsker en gunstig rente, opp til 4,02%

Fastrentekonto

Rente opp til

4,02 %

Innskudd mellom kr 10.000 og 2.000.000

Du vet allerede fra start hva du får ved bindingstidens utløp

Ingen skjulte gebyrer

Fastrentekonto passer for deg som vil spare langsiktig med høy innskuddsrente. Bindingstid på 1 år gir en rente på 4,02% p.a. og bindingstid på 2 år gir en renten på 4,00 % p.a. Renten er fast og du vet nøyaktig hvor mye dine sparepenger har vokst til, allerede den dagen du begynner å spare.

Åpne konto
Sparekonto

Rente

3,24 %

Innskudd mellom kr 0 og 5.000.000

Ubegrenset antall uttak

Ingen skjulte gebyrer

Vår Sparekonto har flytende rente. Renten på ditt innskudd beregnes utfra faktisk antall innskuddsdager og baseres på et år med 365 dager. Opptjent rente godskrives din konto ved årsslutt eller når kontoen avsluttes.

Spare mellom kr 10.000 og opp til kr 2.000.000 med rente inntil 4,02%. Den kapitalen som du ønsker å spare blir låst i den valgte bindingstiden og betales til din likviditetskonto etter utløpet av bindingstiden. Din likviditetskonto opprettes automatisk når du etablerer en fastrentekonto. Dersom du etablerer en fastrentekonto, er denne tilgjengelig for innskudd åpningsdagen og de 5 påfølgende bankdagene. Bindingstiden starter dagen etter siste dag for innskudd. Avsluttes kontoen innen bindingstiden er utløpt, vil kontoen bli belastet med et uttaksgebyr på 2% av uttaksbeløpet.

kr

Rente

4,02 %

Da har din sparekonto vokst med

12 060 kr
Åpne en sparekonto
kr

Genomsnittlig rente

3,24 %

Da har din sparekonto vokst med

51 853 kr

Rente mellom 0 - 2 millioner kr

3,24 %

Rente mellom 2 - 5 millioner kr

0,40 %

Uttag

Hvordan setter jeg inn penger på min sparekonto?

Innskudd gjøres til vårt bankkontonummer 6005.06.03523 med ditt Nordax kontonummer som KID-nummer. Ditt Nordax kontonummer finner du når du logger inn på Mine sider. Det finnes også på ditt kontobevis og annen korrespondanse.

Åpner du en fastrentekonto vil kontoen være åpen for innskudd åpningsdagen og de 5 påfølgende bankdagene. Beløpet du setter inn under denne tiden blir bundet i fastrenteperioden på 1 eller 2 år.

 

Customer service

Flere vanlige spørsmål om vår sparekonto

 How to open savings account

Åpne sparekonto hos oss

Det er trygt og enkelt å åpne en sparekonto hos oss. Fyll inn søknadskjemaet over og signer med BankID.

Hvis du vil åpne en til sparekonto, gjør du prosedyren på nytt. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å opprette en sparekonto i innlogget modus.

For å flytte dine penger fra en kapitalkonto til en sparekonto, må det først opprettes en sparekonto deretter kan du direkte overføre innestående beløp fra din kapitalkonto til din nye sparekonto.

Informasjon om BankID

Informasjon om fjernsalg

Rentehistorikk  

Nordax alminnelige vilkår sparekonto

Safe and easy

Trygt og sikkert

Våre sparekontoer gir deg bra rente, har ingen etableringsgebyr, og du kan sette in opptil 5.000.000 kroner på sparekonto og 2.000.000 kroner på fastrentekonto. Våre kontoer har blitt godkjent av den svenska Riksgälden, og omfattes av statlige innskuddsgarantien(Sv. Insättningsgaranti).

Innskuddsgarantien innebærer at du har rett til erstatning for det innskuddet du har stående hos oss, inklusive rente frem til den dagen garantien utløses. Din erstatning vil maksimalt være SEK 1.050.000. Pengene utbetales av Riksgälden innen 7 arbeidsdager fra innskuddsgarantien inntrådte. 
Les mer om innskuddsgaranti via lenken.