Comments

Synspunkter og klager

Klager

Vi vil gjerne høre dine synspunkter dersom det er noe du ikke er fornøyd med. Det gir oss mulighet til forbedring. Ved klager ønsker vi at du først og fremst kontakter oss på telefon 21 54 44 00. Da kan vi gi deg ytterligere forklaring og finne ut av eventuelle misforståelser. 

Om du ikke er fornøyd med svaret kan du henvende deg til vår klageansvalig:
Nordax Bank AB (publ), att. Malin Jönsson, Box 23124, SE-104 35 Stockholm eller info@nordax.no (lån), spar@nordax.no (sparing). Legg igjen informasjon om hva det gjelder, samt dine kontaktopplysninger, så kontakter vi deg så snart vi kan. 

Anser du etter dette at en klage ikke resulterer i en tilfredsstillende rettelse fra Nordax’ side, kan du kontakte Finansklagenemnda per telefon 23 13 19 60. Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemnda finner du på: www.finkn.no

Gjelder din klage lånetilbudet vi har sendt til deg personlig

Vi sender ut tilbudene et antall ganger per år for å vise at vi er tilgjengelige om et lånebehov skulle oppstå. 

Vil du ikke motta flere av våre utsendinger, kontakt oss slik at vi kan sørge for at du blir tatt bort fra våre adresselister. Vi ber deg ha forståelse for at du fortsatt kan få tilsendt tilbud i et par uker etter din avmelding. Det kan komme av at det er brev som allerede er adressert og sendt ut til deg før reklamesperren trådte i kraft. 

Din adresse har vi leid av Iper Direkte AS for markedsføring. Iper Direkte AS får sine adresser fra telefonkatalogselskaper og Posten. Vil du også reservere deg mot våre adresserte sendinger hos Iper Direkte AS, ring dem på 21 42 02 43 eller send dem en e-post på kildeservice@iper.no.
Informasjon om Iper Direkte AS kan du få på www.iper.no

Vil du reservere deg mot all adressert reklame, kan du gjøre dette hos Brønnøysundregistrene på www.brreg.no