Klager

Vi vil gjerne høre dine synspunkter dersom det er noe du ikke er fornøyd med. Det gir oss mulighet til forbedring. Ved klager ønsker vi at du først og fremst kontakter oss på telefon 21 54 44 00. Da kan vi gi deg ytterligere forklaring og finne ut av eventuelle misforståelser. Eventuelt kan du skrive klagen til oss på epost eller brev, og vi vil svare deg skriftlig.

Om du ikke er fornøyd med svaret kan du henvende deg til vår klageansvalig:
Nordax Bank AB (publ), att. Malin Jönsson, Box 23124, SE-104 35 Stockholm eller info@nordax.no (lån), spar@nordax.no (sparing). Legg igjen informasjon om hva det gjelder, samt dine kontaktopplysninger, så kontakter vi deg så snart vi kan.