Laundering

VI VIL HINDRE

Hvitvasking

og annen kriminalitet som terrorfinansiering og organisert kriminalitet.

Laundering

Hvitvasking og terrorfinansiering

Hvordan det berører meg?

Hvitvasking innebærer kriminell aktivitet. Hvordan noen ved hjelp av ulike transaksjoner får penger til å se ut som de er anskaffet på hederlig vis. Vi som bank må alltid vurdere risikoen for å bli utnyttet til hvitvasking av penger og må derfor ha god kunnskap om deg og din bedrift når et forretningssamarbeid starter. Vi må også kontinuerlig overvåke dine transaksjoner. Det finnes også personer som ønsker å åpne kontoer for å samle inn og motta penger som skal brukes til å finansiere terrorisme.

Som bank er det vårt ansvar å kontrollere at vår virksomhet ikke brukes til nevnte formål, og også forsøke å forhindre finansiering av terrorisme. Derfor utfører vi en rekke kontroller for å sikkerhetssjekke din identitet, og stiller også kontrollspørsmål både når du åpner en konto og når du skal utføre transaksjoner. Om vi ikke får svar som gjør oss trygge er det vår plikt å ikke utføre tjenesten.

 Mer informasjon finner du på www.fi.se/penningtvatt eller https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/penningtvaettslagen-i-sverige/www.penningtvatt.se