Money Laundering

Hva er hvitvasking og terrorfinansiering?

Hvitvasking av penger betyr at penger fra kriminell virksomhet blir omdannet til midler som kan omsettes åpent gjennom forskjellige transaksjoner. Dette kan være penger fra for eksempel skatteforbrytelser, narkotikasalg, menneskehandel, svindel og mer. Hvitvaskeren ønsker å bruke banksystemer på forskjellige måter for å skjule den kriminelle opprinnelsen til pengene.

Finansiering av terrorisme er å samle inn, skaffe eller motta penger eller annen eiendom med hensikt til å støtte terrorisme. Det handler derfor om økonomisk støtte til terrorisme som kan komme fra både legitime inntektskilder og fra kriminell virksomhet.

Vi håper på din forståelse for vårt arbeid for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering.Du finner mer informasjon på den Svenske Bankforeningens nettside.