Om oss

Nordax, en del av NOBA Bank Group

Nordax Bank er et varemerke innen NOBA Bank Group AB (publ) og har drevet virksomhet siden 2003. NOBA Bank Group er en nordisk spesialistbank som tilbyr inn- og utlånstjenester til privatpersoner i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Spania, Nederland og Tyskland. Vi står under tilsyn av Finansinspektionen www.fi.se og er et supplement til storbankene. Vi er eksperter på individuell kredittgivning og har spesialisert oss på et fåtall produkter hvor vi har spisskompetanse.

Sparekonti i Nordax, en del av NOBA Bank Group AB (publ) er omfattet av den svenske innskuddsgarantien iht. beslutning fra den svenske Riksgälden. Du har rett til kompensasjon for dine totale innskudd på inntil 1 050 000 SEK. Kompensasjonen gjelder per kunde og institutt. Din innskuddsgaranti gjelder derfor i kredittinstitusjonen NOBA Bank Group AB (publ), uavhengig av om du har sparekonto gjennom merkevarene Nordax eller Bank Norwegian. Hvis du har en konto som du deler med en annen kontoinnehaver, telles hver person for seg. Erstatningen påvirkes ikke av om du har gjeld til banken. I tillegg til dette beløpet kan kontohavere i henhold til loven og under visse forutsetninger motta kompensasjon for visse innskudd som kan henføres til spesielt angitte hendelser, for eksempel salg av en privat bolig, med maksimalt 5 millioner SEK. Riksgälden skal stille kompensasjon til rådighet for deg innen 7 virkedager fra den dagen banken ble slått konkurs eller Finansinspektionen besluttet at garantien skulle tre i kraft.

Med et diversifisert tilbud via de tre varemerkene Nordax Bank, Bank Norwegian og Svensk Hypotekspension og 2 millioner kunder, har vi størrelsen, kunnskapen og skalerbarheten til å bidra til økt finansiell helse for flere. NOBA samler spesialiserte, kundefokuserte finansielle tilbud som er bærekraftige for den enkelte, banken og samfunnet, i dag og i morgen. NOBA Bank Group AB (publ) (“NOBA”) eies av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII og Sampo. NOBA-konsernet har i dag ca. 650 ansatte og er aktive i 7 markeder.

Per 31. mars 2023 utgjorde utlån til publikum 93,7 milliarder kroner (SEK) og innskudd til 80,1 milliarder kroner (SEK).

Les mer om NOBA og våre varemerker på: www.noba.bank

Vårt bærekraftsarbeid

Vårt bærekraftsarbeid

For å drive en bærekraftig virksomhet har NOBA Bank Group AB identifisert de strategisk viktigste satsingsområdene: ansvarlige utlån og en bærekraftig organisasjon. Disse områdene omfatter i tillegg til vårt eget formål, blant annet selskapets fokus på egen miljøpåvirkning, høy informasjonssikkerhet og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Bærekraftsarbeidet utføres iht

FNs Global Compact og vår bærekraftspolicy styrer selskapets samlede arbeid innen bærekraft og de utvalgte fokusområdene, økonomisk helse for flere og Ansvarlig virksomhet. Policyen understreker viktigheten av at bærekraft integreres i strategiutvikling og i den daglige driften. Dette inkluderer også hvordan risikoer skal identifiseres og håndteres.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid

Åpenhetsloven

NOBA Bank Group AB (publ) (”NOBA”) og dets varemerker, inkludert Bank Norwegian, er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).

Les mer

Jobb hos oss

Vårt arbeidsklima kjennetegnes av samarbeid, arbeidsglede og engasjement. Vi har en fleksibel tilnærming til våre medarbeideres individuelle behov og verner sterkt om likestilling, respekt og arbeidsmiljø. Gjennom bred kompetanse og stort personlig ansvar hos våre medarbeidere, har en selskapskultur vokst frem som bygger på delaktighet og beslutningskraft.

Vil du være med å bidra til vår fremgang for å bli Nord-Europas ledende nisjebank? Da er du velkommen til å sende oss din søknad med CV.

Jobb hos oss

Pressekontakter

Det er viktig for oss å omtales i media på en riktig måte. Nordax har mange ansatte med dyp kunnskap om vårt selskap, vår forretningsidé og våre produkter. Vi streber etter å tilby rask hjelp, og å koble inn rett person ved hver eneste forespørsel - for klare svar og støttende datainnsamling.

Samarbeid med oss

Vi samarbeider i dag med kredittformidlere og andre selskaper for å tilby lån til privatpersoner. Sammen utvikler vi nye salgskanaler og tilbud som gir merverdi for våre felles kunder.

Har ditt foretak eller din organisasjon spørsmål gjeldende samarbeid?
Velkommen til å høre fra deg til våre partner managers.

Kontakt forbrukslån: Jonathan Djerfsten
E-post: jonathan.djerfsten@nordax.se

Kontakt boliglån: Linus Olofsson
E-post: linus.olofsson@nordax.se

Samarbeid med oss

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank