Når utbetales boliglånet mitt?

Hvis du har tatt et boliglån hos oss, betaler vi ut pengene samme dag som du får tilgang til boligen. For at vi skal kunne gjøre utbetalingen, må vi først å ha fått inn din underskrevne låneavtale og eventuelle tilleggs dokumenter eller opplysninger vi har bedt om.

Du og selgeren blir enig om en overtakelsesdag. Da treffes dere sammen med megleren for å skrive under likviditetsberegning og kjøpsdokumenter samt for å overrekke nøkler. Hvis selgeren har lån med boligen som sikkerhet, løser vi dem samme dag.

Hvis du refinansierer et eksisterende boliglån kan saksbehandlingstiden variere avhengig av hvor lang tid det tar å få inn eventuelle tilleggsdokumenter eller informasjon og gjøre en fysisk vurdering av boligen. Så snart saksbehandlingsprosessen er ferdig kommer pengene inn på din konto.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank