Effektiv rente

Effektiv rente, hva er det egentlig?

Alle har en eller annen gang hørt begrepet effektiv rente. Men hva er det egentlig? I følge statistikken er det ca. 65 % av forbrukerne som ikke forstår hva som menes med effektiv rente. Vi skal forsøke å klargjøre hva effektiv rente er, hvorfor den brukes og hvordan den beregnes. I tillegg skal vi si litt om hva du som låntaker bør tenke på når du skal ta lån.

Hva er effektiv rente og hvordan skiller den seg fra nominell rente?

Den effektive renten er den totale kostnaden på et lån, inkludert rente og avgifter. Altså den faktiske prisen som betales for et lån på et år. Forbrukermyndighetene beskriver dette som den faktiske sammenliknbare prisen mellom ulike lån. Den renten som er en del av den effektive renten, kalles nominell rente. 

Nominell rente er bare den kostnaden på lånet som låntakeren betaler. Altså det man gjerne kaller for rente. Om du for eksempel tar 100 000 i lån med en rente på 5 %, er den årlige nominelle renten 5000 kroner. Det vil si 415 kroner pr. måned, beregnet 5000 kroner/12 måneder.

Hvorfor anvendes effektiv rente?

Effektiv rente er et bra verktøy for en forbruker som vil sammenlikne årspris på ulike lån. Det blir ekstra viktig å være oppmerksom på effektiv rente ved smålån og sms-lån/forbrukslån, da kostnaden for slike lån kan variere mye – avhengig av nedbetalingstid, beløpets størrelse og ulike avgifter som etableringsgebyrer og administrasjonsavgifter.

Ofte angis den nominelle renten i informasjonen til deg som forbruker. Men långiveren er også pliktig til å informere om den effektive renten, spesielt i låneavtalen. Den plikten strekker seg også til forhåndsinformasjonen og i markedsføringen.

Hvordan regner jeg ut effektiv rente?

Å beregne den effektive renten kan være vanskelig og noe man ikke vil prøve seg på. Heldigvis finnes det hjelp å få på nettet der de regner ut den effektive renten automatisk, og du som forbruker behøver bare å fylle inn beløpene. På vår hjemmeside ser du tydelig hva den effektive renten blir ved ulike rentenivåer, beløp og nedbetalingstider. 

For eksempel ser det slik ut om du søker om lån på kroner 65 000 kr og får en rentesats på 13,50 % ved en nedbetalingstid på fem år: Den effektive renten blir da 17,09 %. Kostnader som også kommer med lånet er en månedsgebyr på kr 65 kr og etableringsgebyr på kr 595 kr. Totalbeløp til nedbetaling blir kr 94 500, dvs kr 1575/mnd.

Hvilke lån har høy effektiv rente?

På det frie markedet råder fri prissetting for lån. Det betyr at långiveren selv får bestemme hvilken rentesats og hvilke avgifter som skal gjelde. Normalt sett pleier smålån som sms-lån å ha høye avgifter i forhold til lånebeløpets størrelse. Andre typer av lån med høy effektiv rente er avbetalingslån og billån, der avgiftene knyttet til lånene ofte er veldig høye. Et bra alternativ til disse lånene, for å senke den effektive renten, er forbrukslån.

Tips til deg som låntaker.

1. Sjekk hvilken rente som presenteres. Er det den nominelle renten, kommer avgifter i tillegg og lånekostnaden økes.

2. Ulike låntyper lånetyper påvirker den effektive renten. Sjekk om det finnes andre lånealternativ med lavere total lånekostnad.

3. Sjekk om det er flytende eller fast rente når du ser på den effektive renten. Vi Vil du ha kontroll, bør du velge fast rente.

Kopier lenke: