Flere tips

Starte for deg selv? Slik sikrer du privatøkonomien
  • Boligøkonomi

Starte for deg selv? Slik sikrer du privatøkonomien

En genial idé og en forretningsplan er nødvendig når du starter for deg selv, men hvordan sikrer du din private økonomi? Her er våre viktigste økonomitips til deg som drømmer om å bli din egen sjef.

Sørg for å ha en god buffer

Uansett hvor god forretningsideen din er, er det sjelden at alt går nøyaktig etter planen og at selskapet går i pluss den første tiden. Sørg for å ha en skikkelig buffer. Vi anbefaler at du sparer opp fem månedslønner netto (lønn etter skatt) før du blir selvstendig næringsdrivende på heltid.

Lag et budsjett for private utgifter

Sett opp et budsjett for privatøkonomien. Du må fortsatt betale husleie, regninger, mat og andre utgifter selv om du er selvstendig næringsdrivende. Legg sammen de månedlige kostnadene og engangsutgiftene dine. Summen gir deg et godt bilde av hvor stort overskudd firmaet må ha for at det skal gå rundt, uten at du må tære på reservene.

Sett av penger til skatt og sosiale avgifter

Hvis selskapet drives som enkeltpersonforetak, tar du ikke ut lønn til deg selv. I stedet tar du ut penger når du trenger penger privat. Disse uttakene blir ikke automatisk beskattet, men du betaler skatt på selskapets fortjeneste. Du må bokføre alle uttak, og jo mer du tar ut, desto mindre blir egenkapitalen i selskapet. Husk å sette av penger til skatt og sosiale avgifter hvert år.

Reduser de unødvendige kostnadene

Undersøk muligheten for å redusere de faste utgiftene dine. Dette er effektivt for å få penger til overs hver måned, og redusere presset om at selskapet må gi høy fortjeneste den første tiden.

1) Ta en opprydding i abonnementene dine: Ofte har vi mange abonnementer og medlemskap som vi ikke benytter oss av eller som vi kan klare oss uten i perioder for å spare penger. Det er lurt å sjekke kontoen din og se hvilke abonnementer og medlemskap som du betaler for. Kanskje er det noen du kan klare deg uten?

2) Samle lånene dine: Hvis du har flere lån og kreditter, bør du samle dem i ett lån med lavere rente slik at du slipper forskjellige administrasjonsgebyrer. Hvis du eier din egen bolig, kan du samle lånene i et boliglån som har lavere rente enn et forbrukslån.

Søk om å refinansiere med boligen din her

3) Reduser boutgiftene: Hvis du ikke eier din egen bolig og betaler høy husleie, kan det være lurt å vurdere å spare til egenkapital slik at du kan kjøpe bolig. Det blir som regel billigere i lengden og er i de fleste tilfeller en god investering som vil stige i verdi. Hos Nordax kan du søke om boliglån selv om du ikke er fast ansatt.

Søk om boliglån

Husk pensjonen!

Som selvstendig næringsdrivende er du selv ansvarlig for pensjonssparingen. Hvis du sparer noe av selskapets inntekter i langsiktig sparing, setter du av til fremtidig pensjon . Selv om det ikke føles aktuelt å tenke på pensjon akkurat nå, er pensjonssparing lønnsomt fordi det gir skattefradrag. Når du har inntekt fra aktiv næringsvirksomhet, kan du trekke fra en andel av selskapets fortjeneste til privat pensjonssparing.

Sett en frist og ha en plan B

Selv den beste kan møte motgang. De fleste vellykkede bedriftseiere har opplevd å mislykkes en gang eller to. Hvor lenge klarer du deg økonomisk hvis selskapet ikke går rundt? Sett en frist for hvor lang tid du kan gi selskapet, og hvis det fremdeles ikke gir fortjeneste, må du tenke nytt. Har du flere ideer du har lyst til å prøve ut, eller en annen jobb du er forberedt på å ta hvis det ikke fungerer?


Samle lånene dine i et boliglån:

Samle dine lån

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank