Hvilken rente får jeg ved boliglån?

Våre renter for boliglån er individuelle. Renten bestemmes blant annet av hvilken belåningsgrad boligen har og hvordan din økonomiske situasjon ser ut.

Vi bruker ikke listerenter slik mange andre banker gjør og har heller ingen krav til at du må kjøpe andre tjenester for å få en viss rentesats.

Vi vurderer hver lånesøknad individuelt, og den renten som vi kan tilby deg bestemmes etter at vi har gjort en helhetsvurdering – for eksempel hvor stor del av boligens markedsverdi som belånes, hvilken inntekt du har og hvordan økonomien din ser ut ellers.

Du søker om lån ved å fylle ut et skjema på vårt nettsted som du deretter sender til oss. Vi tar imot opplysningene og gjør en kredittsjekk av deg. Deretter ser en boliglånspesialist på søknaden din og gjør en første kredittvurdering basert på dine opplysninger.

Les mer om Nordax boliglån

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank