Informasjon om forsikringsformidling

Umbrella

Informasjon om forsikringsformidling

Nordax Betalingsforsikring markedsføres i samarbeid med AXA. AXA er kjennetegn på selskapene Financial Assurance Company Limited (FACL), Financial Insurance Company Limited (FICL) og Financial Insurance Group Services Limited. Financial Assurance Company Limited, norsk organisasjonsnummer NO 987 261 455, og Financial Insurance Company Limited, norsk organisasjonsnummer NO 976 686 756 er begge autorisert gjennom Prudential Regulation Authority PRA og regulert av Financial Conduct Authority FCA samt Prudential Regulation Authority i Storbritannia. Selskapene i Norge reguleres av Finanstilsynet. Hvert selskap er registrert i Storbritannia, med registrert adresse Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5HR. Selskapene har norske avdelinger med adresse Karenslyst Allè 2, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Norge.

Nordax Bank AB (publ) ("Nordax"), adresse: Box 23124, SE-104 35 Stockholm, er registrert hos det svenske Bolagsverket som forsikringsformidler for FICL og FACL. Registreringen kan kontrolleres ved Bolagsverket (tlf: +46 60-18 40 00 eller hjemmeside: www.bolagsverket.se. Nordax, som står under tilsyn av den svenske Finansinspektionen (tlf: 08-787 80 00 eller hjemmeside: www.fi.se), har ikke kvalifisert innehav i FICL eller FACL. FICL eller FACL har heller ikke kvalifisert innehav i Nordax. FICL og FACL er ansvarlig for det økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra kunden, som følge av at Nordax forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til forsikringsformidlingsloven eller forsikringsavtaleloven.

For formidlingen av denne betalingsforsikring har Nordax rett til provisjon fra forsikringsselskapet AXA. Nordax får en provisjon på 31,7% av den totale premien for blant annet den administrasjon som forsikringsavtalen gir grunnlag for. Nordax kan også komme til å motta eller betale årlig provisjon basert på gruppeforsikringens resultat over tid. FICL og FACL er ansvarlig for det økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra kunden, som følge av at Nordax forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til forsikringsformidlingsloven eller forsikringsavtaleloven.

Hvordan fremsetter jeg en klage? Om du er misfornøyd med den informasjon vi har gitt eller den tjeneste vi har utført, ønsker vi at du i første omgang kontakter vårt kundesenter. De vil gjøre det de kan for å løse eventuelle missforståelser. Dersom du ikke skulle være fornøyd med det svar som du får eller har andre klager, kan du skriftlig kontakte Nordax’ klageansvarlig, Box 23124, SE-104 35 Stockholm. Om du etter dette anser at en klage ikke resulterer i en tilfredsstillende rettelse fra Nordax’ side, kan du kontakte Finansklagenemnda per telefon 23 13 19 60. Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemnda finner du på: www.finkn.no