Hvordan får jeg boliglån uten fast inntekt

Hos de store bankene kan det være vanskelig å få boliglån uten fast ansettelse, hvis du jobber prosjektbasert eller i engasjement, er vikar eller frilanser. Det kan være fryktelig frustrerende å ikke få lån når man jobber beinhardt og faktisk har inntekt. Det vet vi i Nordax Bank, derfor har vi valgt å tilby boliglån også til deg som ikke er i fast jobb.

«I likhet med andre banker foretar vi en kredittvurdering for å avgjøre din fremtidige betalingsevne, men ser oss ikke blinde på hvilken ansettelsesform du har, sier Johan Engkvist – boliglånssjef i Nordax Bank.»

Hvordan avgjør Nordax om jeg får boliglån?

Alle som jobber og har månedlig inntekt skal kunne låne penger til å kjøpe seg en bolig eller refinansiere lån, uansett om du har et engasjement eller er ansatt på timer, vikar eller frilanser. De tradisjonelle bankene bruker automatiske prosesser og det er lett å få avslag direkte når en søknad ikke passer inn i den tradisjonelle malen. Vi i Nordax legger isteden ned mye tid til å forstå dine individuelle økonomiske forutsetninger og tar en helhetsvurdering.

«Når du søker om boliglån på nettstedet vårt, ringer vi deg opp for å få et mer nyansert bilde av situasjonen din før vi diskuterer hva vi skal gjøre videre. Det viktigste for både vår og din sikkerhet til syvende og sist, er at du skal kunne håndtere boligutgiftene og den økonomiske situasjonen din, sier Johan.»


Johan Engkvist – boliglånssjef i Nordax Bank

 

Er det en fordel å ha en medsøker?

Når du søker om boliglån er det alltid fordelaktig å ha en du deler lånet med. Det er absolutt ikke et krav for Nordax, men siden begges inntekt og økonomiske forutsetninger medregnes, har dere større mulighet til å klare regnestykket. Dere vil få en lavere rente, høyere lånebeløp og bedre vilkår. En medsøker kan være partneren din, samboer eller ektemake.

Hva om jeg har betalingsanmerkninger?

Til forskjell fra storbankene, kan du søke om boliglån hos Nordax selv om du har betalingsanmerkninger eller inkassokrav.

«Vi foretar alltid individuelle vurderinger av alle lånesøknader. Vi ser ikke så mye på historikken, men mer helhetlig og på din fremtidige betalingsevne. Vårt mål er å finne en løsning som er tilpasset din situasjon, å sikre at du får et lån som du har råd til helt enkelt, sier Johan.»

 

Virkeliggjør boligdrømmen din: Søk om boliglån 

Samle lånene dine i et boliglån og senk renten: Samle dine lån 

 

Emneknagger: Personlig økonomi Om oss
Kopier lenke: