Payment insurance

JEG VIL SØKE OM

Betalingsforsikring

som kan hjelpe meg med nedbetalingen av Nordax-lånet mitt dersom jeg skulle bli syk eller arbeidsløs.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring

Nordax Betalingsforsikring er en frivillig forsikring som kan hjelpe deg med månedsbetalingene på ditt Nordax lån dersom du skulle bli sykmeldt eller arbeidsledig. Ved dødsfall kan forsikringen dekke gjelden med opptil 410 000 kr.