Informasjonssikkerhet

Kontakt

Kontakt oss på følgende adresser for å få støtte og hjelp fra våre eksperter:

Phishing@nordax.se

Fraud@nordax.se

Ved behov for å kontakte oss raskt, nås vi på telefon 21 54 44 00 kl. 09 – 17 alle hverdager.

Informasjonssikkerhet

Vi er engasjert i og arbeider aktivt for å beskytte våre kunders integritet og personopplysninger gjennom å ivareta sikkerhetsrutiner som proaktivt og reaktivt forbedrer sikkerheten kontinuerlig. Alt for å forsikre oss at kundedata håndteres på en sikker måte og ikke blir tilgjengelig for uvedkomne.

Svindel

Dagens digitale utvikling har ført til at useriøse aktører har skapt teknikker for å forsøke å svindle og bedra individer online. I denne delen vil vi informere og forsøke å bidra til å redusere risikoen for at du som vår kunde blir utsatt for det.

Nyttige linker

Følgende linker gir informasjon og tips for hvordan du som individ kan tenke og handle for å opprettholde en sikker hverdag i den digitale verden og generelt mot risikoene knyttet til informasjonsdeling og bedrageri/svindel.

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank