Kundservice

Kontakt

Kontakt Nordax på følgende adresser for å få støtte og hjelp fra våre eksperter:

Phishing@nordax.se

Fraud@nordax.se

Ved behov for å kontakte oss raskt, nås vi på telefon 21 54 44 00 kl. 09 – 17 alle hverdager.

Security

Informasjonssikkerhet

Nordax er engasjert i og arbeider aktivt for å beskytte våre kunders integritet og personopplysninger gjennom å ivareta sikkerhetsrutiner som proaktivt og reaktivt forbedrer sikkerheten kontinuerlig. Alt for å forsikre oss at kundedata håndteres på en sikker måte og ikke blir tilgjengelig for uvedkomne.

Frågor

Svindel

Dagens digitale utvikling har ført til at useriøse aktører har skapt teknikker for å forsøke å svindle og bedra individer online. I denne delen vil vi informere og forsøke å bidra til å redusere risikoen for at du som vår kunde blir utsatt for det.

Links

Nyttige linker

Følgende linker gir informasjon og tips for hvordan du som individ kan tenke og handle for å opprettholde en sikker hverdag i den digitale verden og generelt mot risikoene knyttet til informasjonsdeling og bedrageri/svindel.