Payment insurance

JEG VIL SØKE OM

Betalingsforsikring

som kan hjelpe meg med nedbetalingen av Nordax-lånet mitt dersom jeg skulle bli syk eller arbeidsløs.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring

Nordax Betalingsforsikring er en frivillig forsikring som kan hjelpe deg med månedsbetalingene på ditt Nordax lån dersom du skulle bli sykmeldt eller arbeidsledig. Ved dødsfall kan forsikringen dekke gjelden med opptil 410 000 kr. 

Tegne Betalingsforsikring

Fyll inn opplysningene under og klikk på "Tegne Betalingsforsikring". Vi anbefaler deg å skrive ut og lagre informasjonen i dokumentene nedenfor. Du vil få tilsendt forsikringsbevis- og vilkår i posten i løpet av få dager fra at din søknad er innvilget og forsikringen aktivert.

Dersom du allerede er lånekunde hos oss vil vi behandle din søknad med en gang. Dersom du ikke allerede er lånekunde, behandler vi din søknad først når lånet er utbetalt. Det er da viktig at du kontakter oss dersom din helsestatus eller arbeidssituasjon har endret seg under saksbehandlingstiden.

Dersom dere er to på lånet og begge ønsker å tegne Nordax Betalingsforsikring, behøver dere sende inn en søknad per person.