Flere tips

7 spørsmål og svar om lavkonjunktur
  • Boligøkonomi

7 spørsmål og svar om lavkonjunktur

Det blir snakket mye om lavkonjunktur for tiden, men hva betyr det egentlig, hvorfor skjer det og hvordan skal man forberede seg? Her forklarer vi begrepene og svarer på spørsmålene du kanskje har tenkt på.

#1 Hva er en lavkonjunktur?

En lavkonjunktur betyr at det skjer en svekkelse i økonomien over en periode på minst seks måneder. Hvis etterspørselen etter varer og tjenester er lavere enn næringslivets forventede salg, blir det lavkonjunktur. Hvis de ikke får solgt varene, kan de bli tvunget til å si opp ansatte, noe som igjen fører til økt arbeidsledighet og dermed lavere forbruk/etterspørsel etter varer. Økonomien har alltid gått i sykluser. Uansett hvor deprimerende det høres ut med lavkonjunktur, er altså dette noe som skjer før eller senere. Det positive er at økonomien har en evne til å hente seg inn igjen og har på lang sikt en oppadgående trend.

#2 Hvorfor blir det lavkonjunktur?

Alt blir stadig dyrere til lavkonjunkturen inntreffer. Folks hverdagsutgifter øker, bedriftene får høyere kostnader og det blir stadig vanskeligere å håndtere lån. Ifølge Statistisk sentralbyrå står norsk økonomi overfor en lavkonjunktur som kommer til å vare i noen år. Årsaken er den høye inflasjonen og rentehevinger som trekker ned etterspørselen. Men det er sjelden mulig å peke ut én spesifikk årsak til en lavkonjunktur. Det er som regel mange faktorer som påvirker hverandre.

#3 Blir varene billigere under en lavkonjunktur?

Inflasjonen stiger frem til en lavkonjunktur, mens den synker (deflasjon) under selve lavkonjunkturen. En lavkonjunktur kan derfor føre til at prisnivået på varer synker. Det blir med andre ord en såkalt deflasjon. Deflasjon er altså det motsatte av inflasjon og innebærer en reduksjon av pengemengden, noe som fører til at pengene øker i verdi. De som har sparepenger kommer altså gunstig ut under en deflasjon, mens låntakere får det tøffere. I våre dager er det imidlertid sjeldent at det inntreffer en kraftig deflasjon, det skjedde oftere på 1800-tallet.

#4 Hvor lenge varer en lavkonjunktur?

For at det skal kunne kalles lavkonjunktur, må den pågå i minst seks måneder. Det er imidlertid ikke mulig å vite hvor lenge den vil vare, men det dreier seg vanligvis om alt fra 1 år og opptil 5 år. Den logiske utviklingen av en lavkonjunktur er at økonomien henter seg inn igjen. Både bedrifter og privatpersoner vil fortsette forbruket. Balansen mellom tilbud og etterspørsel vil bli gjenopprettet og økonomien stabiliserer seg, og det er da den økonomiske gjeninnhentingen og veien mot en ny høykonjunktur begynner.

#5 Hva er resesjon og depresjon?

En resesjon oppstår hvis økonomien på noen måte blir hindret i å gå mot en høykonjunktur. Nedgangen kan da vare i mer enn 5 år. En resesjon innebærer at økonomien stopper opp. Den ekstreme versjonen av en resesjon er depresjon, en tilstand det er vanskeligere for økonomien å hente seg inn fra. Siste depresjon i Norge var i mellomkrigstiden, så det er en stund siden.

#6 Hvordan kan jeg forberede meg på en lavkonjunktur?

Uansett hva som skjer med økonomien fremover, er det alltid lurt å være forberedt på det verste – for å være på den sikre siden. Stresstest gjerne økonomien din, forestill deg med andre ord ulike scenarioer som belaster økonomien din. Hva skjer hvis boligrenten stiger med 5 % og hvis du skulle bli arbeidsledig eller langtidssykemeldt? Har du en buffer for uforutsette kostnader? Hvis ikke kan det være lønt å begynne å spare månedlig på en trygg sparekonto med god rente. Har du store lån og mulighet til å nedbetale mer? Øk avdragsbeløpet.

#7 Er det lurt å kjøpe bolig i en lavkonjunktur?

Det beste tidspunktet for en kjøper er i en lavkonjunktur når boligrentene er høye, like før rentene synker og konjunkturen er på vei opp igjen. Dessverre er det vanskelig å vite hvor i lavkonjunkturen økonomien befinner seg. Boligrentene stiger kanskje enda mer.

Det er lurt å tenke at du skal kjøpe en bolig du kan tenke deg å bo i lenge, siden boligprisene har hatt en stigende trend på lang sikt. Det er viktig at det er en bolig økonomien din tåler selv hvis rentene stiger enda mer, kravet til nedbetaling blir strengere eller du skulle miste jobben.

Har du behov for boliglån, men har fått avslag i din vanlige bank?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank