Flere tips

Hvordan får jeg boliglån som selvstendig næringsdrivende?
  • Boligøkonomi

Hvordan får jeg boliglån som selvstendig næringsdrivende?

Mange drømmer om, og stadig flere gjør alvor av, å styre arbeidet helt selv og være sin egen sjef. Men det er også en bakside med ikke å ha en tradisjonell fast jobb. Du kan for eksempel bli nektet boliglån selv om du jobber mye og har inntekt. Ganske frustrerende, ikke sant? Vi mener det er på tide at dette endres. Nordax Bank tilbyr derfor boliglån uansett ansettelsesform.

«Vi gjør selvsagt også en kredittvurdering for å avgjøre din fremtidige betalingsevne, men vi ser oss ikke blinde på hva slags ansettelse du har», sier Johan Engkvist, som er boliglånssjef.

Hva er det som avgjør om jeg får boliglån?

Hvis du jobber og har inntekt hver måned, skal du kunne få lån til å kjøpe bolig. Ansettelsesformen har mindre betydning. Det spiller altså ingen rolle om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser, vikar, prosjekt eller timeansatt. I motsetning til de tradisjonelle bankene, som ofte bruker automatiske prosesser, gjør vi en mer individuell helhetsvurdering.

«Når du har sendt søknad om boliglån på nettsiden vår, ringer vi deg. Dette gjør vi for å få et klarere bilde av de økonomiske forutsetningene dine. Deretter diskuterer vi oss frem til en løsning som passer for deg. Det som er viktig både for oss og for din trygghet, er at du til syvende og sist skal kunne leve med boligutgiftene og den økonomiske situasjonen din», sier Johan.

Les mer og søk boliglån

Er det bedre å låne sammen?

Å søke om boliglån sammen med noen kan øke muligheten for bedre lånevilkår. Dette er ikke noe krav hos oss, men når begges inntekt tas med i regnestykket, øker sjansen for at dere klarer boligutgiftene, får lavere rente og høyere lånebeløp.

Hvilken rente får jeg?

Som boliglånskunde blir du tilbudt en individuell rente. Rentesatsen påvirkes bl.a. av hvor stor andel av boligens markedsverdi som belånes, inntekten din og din økonomiske historikk.

Binder jeg meg til noe når jeg søker?

Nei, lånet trer ikke i kraft før du har akseptert lånetilbudet og skrevet under. Det koster ingenting å søke, og du har ingen forpliktelser før du har undertegnet lånedokumentene.

Les mer og søk boliglån

Nordax image

Johan Engkvist – boliglånssjef

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank