Flere tips

Slik kjøper du bolig sammen med en venn
  • Boligøkonomi

Slik kjøper du bolig sammen med en venn

Føles drømmen om egen leilighet veldig fjern? Det kan være tungt å spare til egenkapitalen hvis du allerede betaler skyhøy husleie der du bor – litt som catch 22. Har du noen gang vurdert å kjøpe din første bolig sammen med noen? Hvorfor ikke en venn, en bror eller søster? Da kan boutgiftene bli lavere samtidig som boligen høyst sannsynlig vil stige i verdi. Med andre ord – en god investering.

Les mer og søk boliglån

Må begge bo i boligen?

Det finnes ingen lov som sier at du ikke kan kjøpe en bolig sammen med venner. Dersom dere kjøper en bolig i et borettslag, må imidlertid borettslaget godkjenne dere som kjøpere. Regelen hos de fleste borettslag er at man må bo i leiligheten. Hvis bare den ene personen flytter inn, har borettslaget rett til å avvise dere som kjøpere. Det er altså en fordel hvis dere kan holde ut med å bo sammen en stund. Sørg derfor for at dere har omtrent samme oppfatning når det gjelder nivået på renhold og en ikke altfor forskjellig livsstil. Da blir det vanligvis enklere.

For selveide boliger – enten leilighet i et sameie eller en ene-/tomannsbolig, kan ingen bestemme hvem som skal bo i boligen og dere står friere til å velge hva som passer for dere.

Er det en fordel å søke om boliglån sammen?

Når dere søker om et boliglån sammen, er den ene hovedsøker og den andre medsøker på lånet. Når begges inntekter og økonomiske forutsetninger regnes inn, betyr det lavere risiko for banken. Dermed har dere mulighet til å få lavere rente, høyere lånebeløp og bedre betingelser. Ikke så dumt, med andre ord.

Les mer og søk boliglån

Er det forbundet med risiko å låne sammen?

Husk at når dere begge står ansvarlige for lånet, har dere også fullt solidarisk betalingsansvar. Det betyr at hvis den ene låntakeren havner i en økonomisk knipe, må den andre låntakeren betale hele lånebeløpet, og altså ikke bare halvparten. Selv om banken gjør en grundig vurdering av begges økonomiske situasjon, bør du selv ha noenlunde kontroll på at den du søker lån sammen med, har en ordnet økonomi.

Hva gjelder ved ulike egenkapitalandeler?

Når du kjøper en bolig sammen med en person du ikke er gift med, og dere går inn med ulik egenkapital*, må dere skrive en avtale. Uten avtale er det samboerloven som gjelder. Den innebærer at hvis dere flytter fra hverandre og selger leiligheten, deles boet og pengene fra salget 50/50. For å løse dette trenger dere en samboeravtale som tar hensyn til at dere har gått inn med ulik egenkapital. I samboeravtalen skal det fremgå hvordan dere vil at pengene skal fordeles ved et eventuelt salg.

Hva må til for å få boliglån hos er?

Alle som jobber og har en inntekt hver måned, skal kunne få lån til å kjøpe en bolig, uansett om du er fast ansatt eller ansatt på timesbasis, er vikar eller frilanser. Ettersom de store bankene bruker automatiske prosesser, er det lett å få avslag hvis du skiller deg ut og for eksempel ikke har fast inntekt. I Nordax bruker vi mye tid på å forstå dine individuelle økonomiske forutsetninger, og helheten er viktigere enn hvilken ansettelsesform du har.

Les mer og søk boliglån

*Egenkapital: Ved boligkjøp er egenkapitalen det beløpet du må betale med egne penger og som kommer i tillegg til det du får låne. Normalt kan du låne maksimalt 85% av kjøpesummen for boligen og dermed må du betale minimum 15% selv.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank