Kan jeg få boliglån uten fast jobb?

Lån til bolig uten fast ansettelse

Hos oss kan du få boliglån selv om du ikke har fast jobb; vi stirrer oss ikke blinde på din ansettelsesform, men fokuserer heller på hvordan din evne til å betale ser ut i dag og fremover.

Nytt arbeidsliv krever nytt tankesett
Stadig flere har gode jobber og ordnet økonomi, men passer likevel ikke inn i den tradisjonelle malen for å få ta et boliglån. Det vil vi endre på. Sammenlignet med mange andre långivere har vi et mer fleksibelt syn på inntekt. Vi forstår at det finnes mange ulike arbeidsformer og at det ikke alltid betyr at du har fast ansettelse.

Lån du kan håndtere
Ønsker du å låne til bolig vurderer vi nøye hvordan dine økonomiske forutsetninger ser ut i dag og fremover, før vi tar en avgjørelse. Vi tror på det å gi alle mennesker en sjanse til å realisere drømmen om egen bolig, og du er velkommen til å søke lån hos oss selv om du ikke har fast jobb.

Hvor mye du tjener spiller selvsagt en rolle når vi vurderer din evne til å betale, men vi tilpasser lånet til akkurat deg. Vi gjør en oppdatert vurdering av din økonomi og snakker med deg om situasjonen. På denne måten skaffer vi oss et rettferdig og heldekkende bilde av deg som låntaker.

Les mer om Nordax boliglån

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank