Om fjernsalg

Informasjon om fjernsalg

Informasjon om fjernsalg

Loven om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) trådte i kraft den 20. juni 2014.

Loven innebærer at du som forbruker, før du tegner avtale ved fjernsalg, har rett til viss informasjon. Med fjernsalg menes salg av tjenester der forberedelser og inngåelse av avtale skjer utelukkende ved bruk av kommunikasjon som skjer uten at partene er til stede samtidig, for eksempel ved telefon, trykksaker, fjernsyn eller Internett.

Den informasjonen du har rett til fremgår i sin helhet i de alminnelige vilkårene for respektive produkt eller tjeneste som finnes tilgjengelig her på hjemmesiden. Mer informasjon fremgår også av de respektive tilbud om produkt eller tjeneste samt under ”Om Nordax” og ”Informasjon om forsikringsformidling” her på hjemmesiden.

Informasjon om Nordax Betalingsforsikring

Nordax Betalingsforsikring er en frivillig forsikring.

Betalingsforsikringen erstatter de månedlige kostnadene for lånet ditt hvis du blir minst 50% sykemeldt eller 100 % arbeidsledig. Forsikringen dekker da deler av eller hele den månedlige kostnaden for lånet ditt med opptil 10 000 NOK per måned i opptil 12 måneder. Forsikringen dekker også sykehusopphold og refunderer inntil 333 kr / dag i inntil 23 dager. Ved dødsfall kan forsikringen gjøre opp gjelden din med opptil 600 000 norske kroner.

Forsikringsavtalen reguleres av norsk lov og er underlagt norsk domsmyndighet. Nordax forplikter seg, med ditt samtykke, å kommunisere på norsk.

Forsikringspremien beregnes som en fast prosent på 9,5 % av den totale månedskostnaden på lånet. Eksempelvis blir forsikringspremien kr 95 per måned ved en månedskostnad på lånet på kr 1000. Premien betales månedlig sammen med din lånefaktura. Det kan finnes andre utgifter og/eller kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt gjennom Nordax.

Informasjon om angrerett Nordax Betalingsforsikring

Angreretten gjelder de første 30 dagene fra du trådte inn i forsikringen. Du kan kansellere forsikringen når som helst i denne perioden uten kostnad og forsikringen ansees som aldri å ha trådt i kraft.

Du kan da kontakte Nordax Bank på telefon 21 54 44 00 eller adresse: Box 23124, SE-104 35 Stockholm, Sverige. Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen være bindende for begge parter slik den ble inngått. Men vær oppmerksom på at du vil likevel ha adgang til å si opp avtaleforholdet når som helst, uavhengig av angrerettloven.