Fjernsalg

Informasjon om fjernsalg

Loven om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) trådte i kraft den 20. juni 2014.

Loven innebærer at du som forbruker, før du tegner avtale ved fjernsalg, har rett til viss informasjon. Med fjernsalg menes salg av tjenester der forberedelser og inngåelse av avtale skjer utelukkende ved bruk av kommunikasjon som skjer uten at partene er til stede samtidig, for eksempel ved telefon, trykksaker, fjernsyn eller Internett.

Den informasjonen du har rett til fremgår i sin helhet i de alminnelige vilkårene for respektive produkt eller tjeneste som finnes tilgjengelig her på hjemmesiden. Mer informasjon fremgår også av de respektive tilbud om produkt eller tjeneste samt under ”Om oss” og ”Informasjon om forsikringsformidling” her på hjemmesiden.

Informasjon om fjernsalg

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank