Boliglån trinn for trinn

Egenkapital, belåningsgrad, depositum ... Når du skal kjøpe bolig og søke om lån for første gang, kan det dukke opp mange nye ord og tilhørende spørsmål. Her forklarer vi begrepene og gjennomgår hva som må til for å få boliglån hos oss.

Hvem kan få boliglån?

Hvis du er over 18 år, kan du søke om boliglån selv om du ikke er fast ansatt. Det spiller altså ingen rolle om du er vikar, prosjektansatt eller selvstendig næringsdrivende. Det som er viktig, er at du har en inntekt. Der er vi annerledes enn de større bankene, som vanligvis stiller krav om fast ansettelse. Skulle du ha fått en betalingsanmerkning, behøver heller ikke dette å være noe problem. Det viktige er at den økonomiske situasjonen din som helhet kan tåle boligkostnadene.

Les mer om boliglån
Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye kan jeg låne?

Du kan ha en belåningsgrad på høyst 85 %, du kan med andre ord låne opptil 85 % av boligens verdi. Resten (15 %) må du ha spart til selv, og det er dette som utgjør egenkapitalen. Du kan selvsagt også velge å betale mer i egenkapital og ta opp et mindre lån. Hvor mye du kan låne avhenger også av din egen økonomi.

Det som spiller inn kan være:

  • inntekt
  • hvor mange dere er i familien
  • størrelsen på egenkapitalen
  • hvor store lån du/dere eventuelt har ellers
  • fellesutgifter i borettslaget

Hvilken rente får jeg?
Renten er individuell og påvirkes bl.a. av hvor stor egenandel du betaler, inntekt og den økonomiske situasjonen din.

Er det bedre om jeg låner sammen med noen?

Det kan være en fordel å låne sammen med noen, en såkalt medlåntaker, men det er ikke noe krav. Når begges inntekter regnes inn har dere mulighet til å få et høyere lånebeløp, lavere rente og bedre lånevilkår.

Når skal jeg betale depositum?

Du betaler depositum når du signerer kjøpekontrakten hos megleren. Dette er en forskuddsbetaling og vanligvis 10 % av boligprisen. Depositumet fungerer som en forsikring om at du kommer til å kjøpe boligen. Hvis du uansett har spart penger til egenkapital, kan du bruke en del av disse pengene til å betale depositum. Når du senere skal betale resten av beløpet, legger du bare til de resterende 5 % av egenkapitalen.

Kan jeg låne til depositum?

Hvis du ikke har sparekapital tilgjengelig, kan du også låne til depositumet. Dette er et midlertidig lån som du har til den dagen du får tilgang til den nye boligen. Kontakt oss, så hjelper vi deg med det.

Kontakt en rådgiver

Når skal jeg betale depositum?

Hvordan søker jeg om boliglån?

Du fyller bare ut boliglånsskjemaet for å søke om boliglån. Hvis du har spørsmål er det bare å ringe oss på 21 98 33 00 eller sende en e-post til: boliglan@nordax.no

Binder jeg meg til noe når jeg søker?
Lånet trer ikke i kraft før du har akseptert lånetilbudet og skrevet under, så du binder deg ikke ved å søke. Det koster ingenting, og du har ingen forpliktelser før du har undertegnet lånedokumentene.

Søk om boliglån

Hva skjer når jeg har sendt søknaden?

Etter at du har sendt inn søknaden om boliglån, ringer en boliglånsspesialist deg for å få et enda tydeligere bilde av den økonomiske situasjonen din. Og på samme måte som andre banker, gjennomfører vi en kredittvurdering. Du får først en foreløpig beskjed, og når vi har fått inn alle opplysninger vi trenger, og hvis lånet innvilges, sender vi deg lånedokumentene. Det er først når du har undertegnet at lånet trer i kraft og utbetales.

Når skal jeg betale for boligen?

Overtakelsesdatoen er den dagen du får nøklene til boligen, og det er også da du betaler for den. Du må som regel bare ta med deg legitimasjon til meglerens kontor. Banken tar seg av alle pengeoverføringer. Det viktige er bare å sjekke at du har fått boliglånet innvilget av oss før overtakelsen.

Koster det noe hvis jeg vil flytte boliglånet senere?

Hvis situasjonen din endrer seg, at du f.eks. har fått fast jobb, kan det være en idé å se hvilke andre tilbud som finnes for deg. Det koster i øyeblikket ingenting å forlate oss. Vi har altså ikke noe gebyr, såkalt overkurs, slik de fleste andre banker har.

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank