Hvordan kjøpe bolig

Spare til egenkapital

Det første du må gjøre før du kan kjøpe bolig, er å spare nok til egenkapital. Den utgjør minimum 15 % av prisen på boligen.

Eksempel: Hvis du skal kunne kjøpe en leilighet som koster 2 millioner, må du altså selv kunne betale 300 000 kr (15 % av 2 millioner). De resterende 85 % kan du låne i banken. Når du vet hvor mye penger du har til egenkapitalen, får du en formening om hvor mye boligen kan koste.

Sørg for å ha finansieringsbevis

Før du begynner å gå på visning, bør du be om finansieringsbevis fra banken. Et finansieringsbevis er en forhåndsbeskjed om hvor mye du kan låne til kjøp av bolig. Hvor mye du kan låne avhenger av økonomien din. I Nordax går vi nøye gjennom lånesøknaden sammen med deg for å være sikker på at du får et boliglån du klarer å betjene.

Søk om finansieringsbevis

Gå på visninger

Når du har fått finansieringsbevis, har tiden kommet for å gå på visning. Det er ikke alltid annonsen gir et rettferdig bilde av den aktuelle boligen. Du kan bli overrasket over at boligen er mye finere i virkeligheten enn på bildene. Gå på flere visninger, da har du mulighet til å sammenligne og finne ut hvilken som føles mest riktig for deg.

Sjekk fakta om boligen

Det er viktig å finne ut så mye som mulig om ditt potensielt nye hjem. Hvis det er et borettslag, hvordan ser økonomien i borettslaget ut? Se i årsrapporten. Få noen til å hjelpe deg hvis du synes det er vanskelig å skjønne alt. Er det planlagt renoveringer eller nytt røropplegg? Trenger boligen omfattende renovering og vedlikehold i nær fremtid? Slike ting kan bety økte utgifter – er det noe du har råd til?

Sett en maksimumsgrense

Når du så har bestemt deg for en bolig, har tiden kommet for å bestemme en øvre grense for hvor mye du vil og kan betale for nettopp denne boligen. Et tips er å sjekke statistikken for tilsvarende boliger i området. Denne finner du blant annet på Hemnet. Ellers risikerer du å bli revet med i budrunden og at du til slutt ender med å betale for mye. Husk at alle bud er bindende. Les mer om budgivning her.

Hvis du vinner budrunden

Vinner du budrunden må du kontakte banken som har gitt deg finansieringsbevis før du kan undertegne kontrakten. Banken gjør da en vurdering av boligens tilstand og borettslagets årsregnskap før finansieringsbeviset blir omgjort til en lånesøknad.

Skrive kontrakt
Sørg for at du skriver kontrakt så raskt som mulig etter at du har vunnet budrunden og fått innvilget boliglån av banken. Når du har undertegnet kontrakten, er alt klart.

Søk om boliglån

Depositum

Når du har funnet en leilighet og skrevet under kontrakten, må du betale depositum til selgeren. Det er en forskuddsbetaling og utgjør 10 % av boligprisen. Depositumet er en forsikring om at du kommer til å kjøpe boligen. Derfor er det viktig at du har fått finansieringsbevis fra banken før du skriver kontrakt og betaler depositum. Et tips er å bruke en del av egenkapitalen til å betale depositumet.

Hva skjer ved overtakelse?

Den dagen du får tilgang til den nye boligen kalles overtakelse. Det er da du får nøklene og kan flytte inn. Dato for overtakelse står angitt i kjøpekontrakten, og det er på denne datoen du betaler for leiligheten. Banken ordner med overføring av pengene til selgeren.

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank