Åpne konto

1 / 3

Om meg

Neste: Spørsmål

Select...

Fullstendig navn og adresse hentes fra folkeregisteret.

Feltene nedenfor viser til bankkontoen du vil gjøre uttak til eller motta pengene når du avslutter sparekontoen.

Mitt bankkontonummer

Vi forutsetter at opplysninger du oppgir og dokumenter du laster opp er korrekte og fullstendige, og vi forbeholder oss rett til å heve eller på annen måte avslutte avtaleforholdet dersom det er oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Våre sparekontoer

Sparekonto

  • Sparebeløp: opp til kr 5.000.000 (hvorav SEK 1 050 000 er sikret gjennom den svenske innskuddsgarantiordningen).
  • Rente: 4,10 % opp til 2 millioner kr. 0,40% for beløp mellom 2 millioner og 5 millioner kr.
  • Antall uttak: ubegrenset

Likviditetskonto

Ved slutten av renteperioden for din fastrentekonto, overføres ditt innskudd med opptjente renter til denne konto.

  • Rente: 4,10%
  • Antall uttak: ubegrenset

Sparekonto och Likviditetskonto har flytende rente. Renten på din saldo beregnes etter faktisk antall dager og baseres på et år med 365 dager. Opptjent rente settes inn på din konto ved årets slutt eller når kontoen avsluttes.

Fastrentekonto

  • Sparebelopp: kr 10 000 – 2.000.000 (hvorav SEK 1 050 000 er sikret gjenom den svenske innskuddsgarantiordningen).
  • Rente: 4,80% vid 1 års bindningstid och 4,25% vid 2 års bindsningstid.

Når du har åpnet en fastrentekonto vil vi også etablere en likviditetskonto til deg. Dette er den kontoen totalt innskudd og opptjent rente overføres til ved utgangen av rentebindingsperioden. Velger du å avslutte fastrentekontoen før bindingsperioden er over, vil opptjent rente reverseres og ikke overføres likviditetskontoen.

Trygge sparekontoer

Våre sparekontoer gir deg bra rente, har ingen etableringsgebyr, og du kan sette inn opptil kr 5.000.000 på sparekonto og kr 2.000.000 på fastrentekonto. Våre kontoer er godkjent av den svenska Riksgälden, og omfattes av statlige innskuddsgarantien (Sv. Insättningsgaranti).

Innskuddsgarantien innebærer at du har rett til erstatning for det innskuddet du har stående hos NOBA Bank Group AB (publ), inklusive rente frem til den dagen garantien utløses. Din erstatning vil maksimalt være 1.050.000 SEK. Pengene utbetales av Riksgälden innen 7 arbeidsdager fra innskuddsgarantien inntrådte.

Les mer om svenske inskuddsgarantien

Informasjon om fjernsalg

Rentehistorikk


Det er trygt og enkelt å åpne en sparekonto hos oss. Fyll inn søknadskjemaet over og signer med BankID.


Alminnelige vilkår

Informasjon om BankID

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank