Åpne konto

Trinn 1/3 - Om meg

Select...

Fullstendig navn og adresse hentes fra folkeregisteret.

Feltene nedenfor viser til bankkontoen du vil gjøre uttak til eller motta pengene når du avslutter sparekontoen.

Nordax er et varemerke fra Noba Bank Group AB (publ). NOBA Bank Group AB (publ) tilbyr også spare- og låneprodukter gjennom andre varemerker i Norge. Les mer

Vi forutsetter at opplysninger du oppgir og dokumenter du laster opp er korrekte og fullstendige, og vi forbeholder oss rett til å heve eller på annen måte avslutte avtaleforholdet dersom det er oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Våre sparekontoer

Sparekonto

 • Sparebeløp: opp til kr 2.000.000 (hvorav SEK 1 050 000 er sikret gjennom den svenske innskuddsgarantiordningen).
 • Rente: 4,20 %
 • Antall uttak: ubegrenset

Sparekonto Smart

 • Sparebeløp: opp til kr 2.000.000 (hvorav SEK 1 050 000 er sikret gjennom den svenske innskuddsgarantiordningen).
 • Rente: 4,85 %
 • Antall uttak: 2 gebyrfrie uttak per kalenderår*
 • Du kan bare ha en aktiv Sparekonto Smart om gangen.

*To (2) gebyrfrie uttak per kalenderår tillates. Ytterligere uttak medfører at kontoinnehaveren belastes et uttaksgebyr på for øyeblikket 2,00 % av uttaksbeløpet. Uttaksgebyret vil bli belastet kontosaldoen dersom saldoen på kontoen etter uttaket, men før uttaksgebyret er belastet, utgjør et beløp som minst tilsvarer uttaksgebyret. Dersom saldoen på kontoen er lavere, vil uttaksgebyret i sin helhet belastes uttaksbeløpet.


Likviditetskonto

Ved slutten av renteperioden for din fastrentekonto, overføres ditt innskudd med opptjente renter til denne konto.

 • Rente: 4,20%
 • Antall uttak: ubegrenset

Sparekonto och Likviditetskonto har flytende rente. Renten på din saldo beregnes etter faktisk antall dager og baseres på et år med 365 dager. Opptjent rente settes inn på din konto ved årets slutt eller når kontoen avsluttes.


Fastrentekonto

 • Sparebelopp: kr 10 000 – 2.000.000 (hvorav SEK 1 050 000 er sikret gjenom den svenske innskuddsgarantiordningen).
 • Rente: 4,70% vid 1 års bindningstid och 3,65% vid 2 års bindsningstid.

Når du har åpnet en fastrentekonto vil vi også etablere en likviditetskonto til deg. Dette er den kontoen totalt innskudd og opptjent rente overføres til ved utgangen av rentebindingsperioden. Velger du å avslutte fastrentekontoen innen utløpet av bindingstiden, vil kontoen bli belastet med et uttaksgebyr på 2% av uttaksbeløpet i henhold til punkt 8 i alminnelige vilkår.

Trygge sparekontoer

Våre sparekontoer gir deg bra rente, har ingen etableringsgebyr, og du kan sette inn opptil kr 2.000.000 på sparekonto og kr 2.000.000 på fastrentekonto. Våre kontoer er godkjent av den svenska Riksgälden, og omfattes av statlige innskuddsgarantien (Sv. Insättningsgaranti).

Innskuddsgarantien innebærer at du har rett til erstatning for det innskuddet du har stående hos NOBA Bank Group AB (publ), inklusive rente frem til den dagen garantien utløses. Din erstatning vil maksimalt være 1.050.000 SEK. Pengene utbetales av Riksgälden innen 7 arbeidsdager fra innskuddsgarantien inntrådte.

Les mer om svenske inskuddsgarantien

Informasjon om fjernsalg

Rentehistorikk


Det er trygt og enkelt å åpne en sparekonto hos oss. Fyll inn søknadskjemaet over og signer med BankID.


Alminnelige vilkår

Informasjon om BankID

Lurer du på noe?

Finn svar på spørsmålet ditt her, eller kontakt oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisasjonsnummer: 556647-7286

Styrelsens forretningskontor: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank